Er zijn natuurlijk veel verschillen tussen een uitvaartverzekering in Nederland en het buitenland. Maar welke verschillen kun je heel duidelijk terugzien bij veel polissen? Zoek nooit naar een andere aanpak om een definitieve wet te verwerven en te laten zien in je leven. Het was net later dat boeddhistische heiligdommen geleidelijk aan de begrafenisdienst en de herdenkingsadministratie in de begrafenisonderneming van Singapore onderstreepten.

  • In de Edo-periode (1601-1865) dienden de strategieën van het Tokugawa shogunaat, dat alle inclusieve dienstplichtigen in de boeddhistische heiligdommen bestelde, bovendien om de daad van geestelijken die begrafenissen en toewijdingsadministraties leiden, te systematiseren, totdat dit veranderde in de echte sociale capaciteit en bron van salaris van boeddhistische heiligdommen.

Er zijn genoeg nieuwe tradities en rituelen bij een uitvaartverzekering te vinden

  • Het is daarom dat het boeddhisme van de opgebouwde organisaties in diskrediet bleek te zijn gebracht en bekend stond als de begrafenisonderneming Singapore die aan de boeddhisten werd aangeboden’. Omdat de herdenkingsdienstfuncties niet begonnen met de leer van het boeddhisme, werden grote aantallen van de rituelen en ceremonies die deze in Japan omvatten, geconsolideerd uit Japanse volksgebruiken en religies, bijvoorbeeld het Shintoïsme.

De geschenken en andere zaken in een uitvaartverzekering, hoe wordt dit geregeld?

De laatste tijd zijn de extravagantie en de verplichte hoeveelheid geschenken aan geestelijken die de leiding hebben over de begrafenis- en herdenkingsdiensten, overbodig geworden. De giften die Nichiren Shoshu predikanten verwachten voor het leiden van dergelijke diensten zijn regelmatig gelijk aan duizenden of ontelbare dollars.

In het licht van het overschot hebben talrijke ministers in hun manieren van het leven, scenes van oneerlijkheid of verachting naar toegewijden, of onthullingen van verschillende overtredingen aangetoond, hebben talrijke individuen Soka Gakkai geplukt om toevallige overheidsdiensten te houden gingen aan door Soka Gakkai individuen.

Er zijn uitzonderlijke gevallen bekend van uitvaartverzekeringen in boeddisme

Vervolgens hebben tal van ministers buitengewone gevallen uitgevaardigd, met als doel de aanhangers bang te maken voor het gevoel dat ze een geestelijke in dergelijke administraties moeten verwelkomen en de dwingende gave moeten aanbieden. Soka Gakkai Algemeen Directeur Kazuya Morita gaat in op deze kwestie in het begeleidende discours dat hij op 26 oktober 1991 in het Ishikawa Cultuurcentrum gaf.

  • We vertrouwen erop dat het kan dienen om een paar vragen of zorgen te beantwoorden van de individuen die zich mogelijk moeten voorbereiden op dergelijke gelegenheden voor een familielid, en om verder inzicht te geven in een dwingend onderdeel van de huidige kwestie dat alle experts van Nichiren Daishonin′s Boeddhisme beïnvloedt.

Hoe zit het precies met een uitvaartverzekering en boeddisme?

De laatste tijd hebben tal van Soka Gakkai-personen de leiding gehad over de begrafenis- en herdenkingsdiensten voor familieleden of begeleiders, zonder dat er een minister aan het beheer van de diensten heeft deelgenomen. Dit is gedaan volgens de laatste wil van de verlopen of vanwege het gecommuniceerde verlangen van de bende.

  • Talrijke personen en begeleiders die zich voor dit soort herdenkingsplechtigheden hebben ingezet, hebben indruk gemaakt, bijvoorbeeld: ‘De begrafenisplechtigheid was zeer nieuw leven ingeblazen. De begrafenisplechtigheid was een glorieuze dienst
  • De manier waarop de Soka Gakkai individuen de soetra bespreken en er van harte om smeken voor de verlopenen heeft me echt geïnspireerd. Ik vond dat dit de manier was waarop de herdenkingsdienst zou moeten functioneren.