U bevindt zich op de dialoogsite over de Europese evaluatie (Fitness Check) van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Deze richtlijnen schrijven voor welke vogelsoorten en welke typen natuur beschermd moeten worden. Tussen 4 en 24 december was het op deze website mogelijk om met Rijk en provincies in gesprek te gaan over verbeteringen in de uitvoeringspraktijk van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Alle bijdragen die in deze periode zijn geleverd zijn nog terug te lezen op deze site. Ook vindt u op de site een beknopt overzicht van de aangedragen verbetermogelijkheden van de deelnemers aan zowel de online als de offline dialoog.

Fitness Check van de vogel- en habitatrichtlijnen

Deel deze pagina op: